Warunki pielgrzymowania

Przy zapisie na pielgrzymkę wymagane są:

Wypełniona i podpisana "Umowa-zgłoszenie";
Zaliczka uzależniona jest od ceny wyjazdu (po dokonaniu wpłaty wpisujemy na listę uczestników). Zaliczka nie będzie zwracana;
Paszport ważny 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju (przy wyjazdach do państw, w których paszport jest wymagany);
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.

W cenie pielgrzymki zapewniamy:

Przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja);
Noclegi;
Wyżywienie;
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów według programu;
Wizy;
Opieka licencjonowanego pilota;
Przewodnik;
Ubezpieczenia NW i KL;
W ramach pielgrzymki zapewniamy wspólnotową i indywidualną opiekę duszpasterską księdza i codzienną Mszę Świętą.

umowa-zgłoszenie

Warunki Uczestnictwa

RODO